ENTREGA A MONTEVIDEO

Na foto ollamos a entrega por parte de José Manuel Cameán do libro O REXIONALISMO de Alfredo Brañas,traducido o galego polo filólogo carballés Antonio Pichel co limiar de Xosé Ramón Barreiro Fernández. A entrega é a unha carballesá emigrada de nena con seus pais a  Montevideo chamada María Fernández Eirís, a entrega vai a Toni García de Searez que fara de repartidor o CENTRO GALEGO DE MONTEVIDEO— A CASA DE GALICIA e O CENTRO BERGANTIÑOS DE MONTEVIDEO.   Carballo 22 agosto 2019smart

Anuncios

PERIÓDICO PENSAMENTO GALAICO

Na xuventude de Alfredo Brañas no ano 1879,cando el tiña 20 anos,polas investigacións de  Antonio López Ferreiro foron atopados os restos do apóstol Santiago na catedral; eran tempos de organización do movemento obreiro. En Santiago os xornaleiros convocaron a primeira folga obreira no ano 1890, e a Asociación Tipográfica esixia a xornada de nove horas diarias. Habia un enfrentamento entre a iglesia e os partidos políticos conservadores en contra do movemento obreiro,era cando o sindicalismo estaba en ascenso. Alfredo Brañas falaba nunha conferencia na Unión Obreira de Santiago do verdadeiro concepto do salario. Neses tempos de finales do século XIX, Santiago vive un declive político e administrativo o deixar de ser no ano 1833 capital dunha das sete provincias do antigo reino de Galicia. A raiz diso o Concello tuvo que facer un esforzo económico para modernizar a cidade de Santiago que era unha das cidades de Galicia onde máis prensa se leía no século XIX. Habia unha élite social que estaba ao día da política e do desenrolo cientifico. Na decada dos oitenta habia 30 periódicos,entre os que destacaba PENSAMENTO GALAICO(onde colaborou Brañas e logo deixouno polo carlismo declarado do periódico,xa que era un diario católico-tradicionalista)-GALICIA ILUSTRADA-LA REGION GALEGA-LA GACETA DE GALICIA-CAFÉ CON GOTAS-CICLÓN e SIGLO FUTURO.EL PENSAMIENTO GALAICO

CAPITANIA DA CORUÑA

As Bases Xerais do Rexionalismo e a súa aplicación a Galicia,son o primeiro documento orgánico e articulado do movemento rexionalista galego. Alfredo Brañas redactouno no mes de agosto do ano 1892 en Vilagarcia de Arousa,pero non foron publicados,pero teñen moito intéres para fixar o pensamento de Brañas. Si manexaba o rexionalismo literario e folclórico era pola afinidad do sentimento galego que o animaba. Debense a Alfredo Brañas Menéndez periódicos rexionalistas, campañas políticas rexionalistas como a Xunta de Defensa, A Liga Galega. Chegou o momento que o Rexionalismo deixou a ideoloxia e pasou a discusión e o xerme que brotou foi pola suspensión da Capitania General da Coruña, intentada polo Xeneral  José López Dominguez( 1829-1911 ) que ollamos na foto.José_López_Domínguez_(Palacio_del_Senado_de_España)

RUINAS DO CEMITERIO DE CAMBADOS

Ruinas de Sta. Mariña Dozo ( Cambados ) iglesia construida no século XV sobre unha capela románica do século XII de estilo gótico mariñeiro con trazos renacentistas,conserva catro arcos transversales románicos,cinco capelas laterais, a capela maior e á sacristia. O atrio alberga o máis melancólico camposanto do mundo según verbas de Álvaro Cunqueiro. Neste campo santo foron enterrados o pai de Alfredo Brañas de nome  Vicente María Brañas Balseca,onde hai copia literal do orixinal que se atopa no Rexistro Civil de Cambados da acta de defunción do 30 de agosto do ano 1874; causas da morte convulsión epiléptica. Tamén foi enterrada a súa filla Luisa Brañas Menéndez,(irmán de Alfredo )bautizada en Santa Mariña Dozo o 3 de febreiro do ano 1863 e finada o 2 de outubro do ano 1866.smart

CONCELLO DE CAMBADOS

Entrega do libro O REXIONALISMO de Alfredo Brañas Menéndez,traducido o galego por Antonio Pichel Lorenzo con limiar de Xosé Ramón Barreiro Fernández,no Concello de Cambados (recibido na foto pola alcaldesa Fátima Abal Roma). Cambados foi a terra de Brañas na súa infancia cando marchou de Carballo.smart